girl-918686.jpg

Med hjerte for byen

Nabo Oslo arrangerer aktiviteter der vi møtes og deler kunnskap og ferdigheter – for inkludering og lokal tilhørighet i generasjoner. Les om våre aktiviteter

 

Eksisterende ressurser

Nabo Oslo er en ideell organisasjon med hovedmål om å bruke eksisterende ressurser i samfunnet for arbeidet med økt kompetanse og inkludering – for å sikre livskvaliteten til våre neste generasjoner.

Prioritert målgruppe for Nabo Oslo er derfor kvinner fra hele verden med ansvar for barn.

 

Samspillet mellom frivillige organisasjoner

Nabo Oslo samarbeider med og rekrutterer fra mange ulike organisasjoner, og vi er opptatt av hvordan vi i samspill med andre organisasjoner kan omfavne deltakere med individuelt tilpassede tiltakskjeder. 

Et godt eksempel på samspill er hvordan vi i Bjerke bydel samarbeider med både biblioteket og organisasjonen Relove og hvordan Nabo Oslos deltakere er en av de mest aktive gruppene hos Reloves aktiviteter og hvordan de har blitt aktive brukere av bydelens bibliotek.

 

Se video om oppstart og første prosjekt:

 

Samspill mellom frivillighet og det offentlige

Nabo Oslo har fokus på bruk av eksisterende ressurser for å stimulere til videre bruk av disse og slik være en aktør som stimulerer til samspill mellom frivilligheten, sivilsamfunnet, arbeidslivet og Oslo kommune.

Derfor avholdes aktivitetene på Oslos lokale biblioteker Deichman og andre lokaler som for eksempel Vollebekk fabrikker.

 

Like muligheter

I alle Nabo Oslos programmer er likeverd et sentralt element, samt at deltakere tar med seg sin egne erfaringer og kompetanse og arbeider sammen for kunnskapsløft. Alle deltakere inviteres til videre frivillighet, arbeid og engasjement hos Nabo Oslo.


Et eksempel der dette har fungert optimalt i praksis er tidligere deltaker Katerinas reise hos organisasjonen: 

Katerina fant informasjon om Nabo Oslos tilbud hos Deichmanske biblioteker. Hun startet som deltaker på Norsk for mødre hvor hun fortsatte som frivillig. Katerina viste seg som meget dyktig og engasjert innen håndarbeid og gjenbruk og var derfor med å initiere prosjektet Nabo Design i Bjerke bydel der hun selv bor. Hun er nå fagleder og gruppeleder for ti deltakere hver uke og meget engasjert i andre nærmiljøprosjekter i Bjerke bydel.

 
omkaterina.jpeg